Tjenester


Xafe dekker et bredt spekter med tjenester innen fagområdene HMS, kvalitet, sikkerhet og risiko. Med lang erfaring fra retail, bygg og anlegg,  utviklingsprosjekter på land og offshore, boreoperasjoner og operasjon av on- og offshore installasjoner og anlegg har listen over tjenester Xafe kan levere blitt svært lang.

Selv om Xafe kan leverere svært skreddersydde og spesialiserte tjenester, faller det meste av det vi leverer innenfor disse åtte kategoriene:

pages-tjenester