HMS


HMS handler om å forebygge skader og uheldige hendelser. De beste resultatene kommer med systematiske forbedringer, ikke ved skippertak. Det svarer seg sjelden å ta snarveier som kan forårsake skader på mennesker, materiell eller miljø. Det er bedre og billigere å forebygge enn å reparere.

Xafe er opptatt av at helse, miljø og sikkerhet skal ivaretas, både på arbeidsplassen og for deres respektive kunder. Våre medarbeidere jobber i henhold til FNs bærekraftsmål og fremmer dette i arbeidet i arbeid utført i vår virksomhet.

Vi kan hjelpe dere med å sikre at alle potensielle miljø- og faremomenter er identifisert, at alternative metoder/design blir belyst og at de beste løsningene blir implementert i deres virksomhet.

Xafe kan bistå med følgende tjenester:

 • HMS styring (utvikling, implementering og oppfølging)
 • Etablere, implementere og vedlikeholde HMS dokumentasjon
 • HMS dokumentasjon i anbud/prekvalifisering
 • Internkontrollforskriften
 • HMS kurs for ledere
 • HMS kurs for medarbeidere
 • HMS kampanjer (etablering, implementering og oppfølging)
 • HMS prosjektgjennomføring
 • HMS revisjon
 • Helse- og miljøkartlegging
 • Vernerunder og inspeksjoner
 • Gransking av uønskede hendelser / ulykker

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter i å ldykkes med en grønn omstilling. Xafe har godkjent Miljøfyrtårn konsulent som kan bistå i prosessen frem til en sertifisering.

Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forberede sine prestasjoner innenfor områdene:

 • Arbeidsmiljø
 • Avfallshåntering
 • Energibruk
 • Innkjøp
 • Transport

Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftmål.

Arbeidsmiljø

Ved å kombinere forståelsen for hvordan kroppen fungerer med kunnskapen om teknisk design kan man ofte med små endringer og bedre informasjon redusere belastninger som kan medføre enten akutte problemer eller langtidsskader.

Xafe har erfaring fra en mengde prosjekter og arbeidsplasser der følgende arbeidsoppgaver har vært utført:

Studier og leveranser
 • Konsekvensanalyse av arbeidsmiljø i konseptfasen (WEIA)
 • Vindavkjølingsindeks (WCI)
 • Områdeskjema for arbeidsmiljø, WEAC (kartlegging, oppdatering av eksisterende WEAC)
 • Mindre arbeidsmiljøstudier
  • Arbeidsmiljøanalyser
  • Design gjennomganger
  • Helserisikovurderinger
  • Grov jobbsikkerhetsanalyse
Inspeksjoner på arbeidsplass
 • Oppfølging av utstyr/leverandørpakker for å sikre samsvar med etablerte arbeidsmiljødesignkrav gjennom prosjektperioden
 • Utarbeide avviksforslag eller forslag til tiltak for etablerte avvik
 • Lysmålinger og evaluering
 • Støymålinger og evaluering
 • Styring av kjemikalier
Ergonomistudier/forebygging av muskel- og skjelettslitasjer og skader
 • Planløsning
 • Atkomst og fysiske klaringer for utførelse av oppgaver
 • Plassering av utstyr for arbeidsoppgaver (instrumentpaneler, betjeningsorganer, manuelt betjente ventiler osv.)
 • Oversiktlighet
 • Gjentakende bevegelser
 • Løfte- og transporthjelpemidler
 • Manuell håndtering
 • Stillesittende arbeid
Psykososialt arbeidsmiljø
 • Kartlegging av problemstillinger
 • Rådgivning i forhold til forebygging
 • Organisasjonskultur