Kunder


Den store variasjonen i kunnskap og erfaring gjør det mulig for Xafe å levere tjenester til alle bransjer i samfunnet. Ved å lære kundens kjernevirksomhet å kjenne vil Xafe kunne bidra til å heve kvaliteten, forbedre leveringstiden, øke kundetilfredsheten, redusere risiko, forbedre HMS og sikre at kunden er mere robust i dagens marked.

Typiske kunder:pages-kunder

 • Utstyrsleverandører
 • Skole
 • Barnehage
 • Butikk
 • IT-konsulenter
 • Håndverkere
 • Bygningsvirksomhet
 • Medisin
 • Jernbane, vei & tunell
 • Arealplanlegging
 • Feltutvikling
 • Onshore og offshore industri
 • Olje og gass operatører
 • Engineeringselskaper
 • Boring og subsea
 • Marine operasjoner
 • Havbruk og oppdrett
 • Vindkraft
 • Verft