Risikostyring for små og mellomstore virksomheter


Bakgrunn

Flere lover og forskrifter, bl.a. Arbeidsmiljøloven, Internkontrollforskriften, PTILS forskrifter for Olje- og gassvirksomheten, Maritimt regelverk (Rødboka) m.fl. krever at arbeidsgivere skal kunne dokumentere oversikt over risikoforhold knyttet til egen virksomhet samt hvordan disse risikoer håndteres i virksomheten.

Kursinnhold

Risikostyring handler i hovedsak om hvordan en bedrift eller organisasjon identifiserer, vurderer og håndterer de risikoer som virksomheten medfører både for bedriften, for de ansatte og for samfunnet for øvrig (3. part)

Introduksjonskurset gir en innføring i lovgivning knyttet til risikobegrepet, samt vanlige metoder for identifisering og evaluering av risiko.

Opplæringen skal gi deltager:

 • Forståelse for risikobegrepet
 • Oversikt over krav i relevante lover og forskrifter.
 • Kjennskap til ulike metoder for risikoidentifikasjon
 • Kjennskap til alternative måter å vurdere risiko på.
 • Forståelse for hvordan risiko kan reduseres gjennom tekniske, operasjonelle eller organisatoriske tiltak (barrierer).

Følgende tema blir bl.a. gjennomgått:

 • Innføring i aktuelle forskrifter som stiller krav til risikovurderinger i virksomheter
 • Forklaring av risikobegrepet, hva det inneholder og hvordan dette skal fortolkes
 • Hva er en risikoanalyse
 • Formålet med risikoanalyser
 • Gjennomgang av ulike typer risikoanalyser
 • Metoder for kvantifisering av risiko
 • Begrepet «akseptkriterier», hva innebærer dette?
 • Valg av barrierer, når har vi mange nok?
 • Krav til oppdatering av analyser
 • Eksempler og caser for diskusjon i plenum.

 

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Stedsbeskrivelse

Standard kurs avholdes i våre lokaler på Forus. Bedriftsinterne eller tilpassede kurs kan også avholdes i kundens lokaler eller på annet egnet sted etter kundens ønske.

Varighet

6 timer, normalt fra kl. 09.00-15.00

Innlevering

Ingen.

Målgruppe

Alle ansatte, spesielt de med ansvar for en eller flere av bedriftens aktiviteter, HMS ledere, verneombud, bedriftens ledelse.

Pris

3.990,- per deltager på standard kurs.

Inkluderer lunsj

For bedriftsinterne kurs eller for bedrifter som sender flere deltagere vil egne priser kunne gis.