Om oss


Xafe er et selskap som fokuserer på kontinuerlig forbedring av sikkerhet, HMS og kvalitet og reduksjon i risiko hos vår kunder gjennom ulike tjenester og prosesser.

Med erfaring som spenner fra detaljhandel, kommunale helsetjenester og bygg & anlegg til offshore ingeniørtjenester og drift, har Xafe vist at vi kan bistå kunder innenfor alle segmenter. Vårt team kan bistå kundene i arbeidet knyttet til oppfyllelse av regelverkskrav, risikoreduksjon og forbedring av arbeidsmiljø.

Gjennom kunnskap om våre kunder og fokus på deres anlegg og daglige drift, kan Xafe tilpasse seg det behov og de forespørsler som våre kunders prosjekter eller organisasjoner har for å sikre at våre tjenester og leveranser er formålstjenlig og står i samsvar med kundens ønsker og forventninger.

pages-om-oss