Teknisk sikkerhet og prosessikkerhet


Teknisk sikkerhet og prosessikkerhet handler om å designe, utvikle strategier for og ytelseskrav for installasjoner, systemer og prosesser slik at risikoen knyttet til normal operasjon reduseres til et minimum. Dette omhandler dermed ikke bare sikkerhetsystemer men en totaltankegang for hvordan alt er plassert, fungerer, henger sammen, påvirker andre systemer, skal opereres og vedlikeholdes.

Siden teknisk sikkerhet må inkluderes som en del av vurderingene i alle andre fagområder har ansatte i Xafe stor kunnskap om de fleste fagdisipliner.

Innenfor fagområdene teknisk sikkerhet og prosessikkerhet kan Xafe levere et stort antall ulike tjenster som ofte må ses i sammenheng:

Teknisk sikkerhet

 • Teknisk sikkerhet integrert i kundens organisasjon
 • Barrierestyring
 • Sikkerhetsstrategier og spesifikasjoner
 • Brann- og eksplosjonsstrategier
 • Rømnings-, evakuering- og redningsstudier
 • Ulykkeslastspesifikasjoner
 • Integritetsanalyser av brannutsatte prosessystemer
 • Design av sikkerhetsystemer (Deteksjon, brann- og gass, brannbeskyttelse og brannbekjempelse)
 • Gjennomgang av design og metoder

Prosessikkerhet

 • Styring av prosessikkerhet integrert hos kunden
 • Uavhengig gjennomgang og revidering av kundens systemer
 • Prosessikkerhetsgjennomganger
 • Arbeidsmøter for problemidentifikasjon i prosessystemer (HAZOP)

Funksjonell sikkerhet / SIL

 • Planlegging av sikkerhetsfunksjoner
 • Identifikasjon av ytelseskrav til sikkerhetsystemer
 • Kravspesifikasjoner og dokumentasjon
 • Vurderinger av funksjonell sikkerhet
 • Feiltreanalyser og hendelsestreanalyser
 • Feilmodi og effektanalyser (FMECA)