Ansatte


Xafe består av en allsidig gruppe av individer med forskjellig bakgrunn, kompetanse og arbeidserfaring.

Xafe har ansatte som kan dekke HMS, kvalitet, sikkerhet og risikoaspekter innenfor både små og store bedrifter på land og offshore.

pages-ansatte-2For best å kunne tilby profesjonell assistanse på alle områder til våre klienter, legger Xafe stor vekt på arbeidserfaringen til hver av de ansatte i tillegg til den akademiske bakgrunnen.

Ingeniørene i Xafe har alle høyere utdanning innenfor ulike retninger (offshore sikkerhet og risiko, pålitelighet, brann,  elektro, prosess og kjemi), og den profesjonelle tyngden er tilegnet gjennom arbeid i flere forskjellige type prosjekter innenfor HMS styring, kvalitetsarbeid, risiko, teknisk sikkerhet og arbeidsmiljø.

Xafe har den store fordelen av å kunne tilby et unikt sammensatt team som kan bistå i å løse de forskjellige oppgavene vi blir møtt med.