Kjemiske farer, behandling, oppbevaring og transport


Bakgrunn

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgivere gir tilstrekkelig opplæring for alle som arbeider med kjemikalier.

Kursinnhold

Kurset skal gi deltakerne en grunnleggende innføring i håndtering av kjemikalier, for å sikre at dette gjøres på en trygg og god måte.

Etter endt kurs skal deltagerne:

  • Ha kjennskap til de mest relevante lover og forskrifter knyttet til bruk og håndtering av kjemikalier
  • Kjenne til hvilken informasjon et sikkerhetsdatablad inneholder og kunne tolke denne informasjonen.
  • Kjenne til metoder for risikovurdering knyttet til av kjemikalier.
  • Forstå begreper som klassifisering, grenseverdier og synergieffekter
  • Vurdere behov for vernetiltak eller personlig verneutstyr.

Dette kurset kan også tilpasses en enkelt virksomhet. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Stedbeskrivelse

Standard kurs avholdes i våre lokaler på Forus. Bedriftsinterne eller tilpassede kurs kan også avholdes i kundens lokaler eller på annet egnet sted etter kundens ønske.

Varighet

3 timer, normalt fra kl. 09.00-12.00 eller 12:30-15:30.

Kan også gjennomføres på ettermiddag / kveld på forespørsel.

Innlevering

Ingen.

Målgruppe

Alle ansatte.

Pris

1.990,- per deltager på standard kurs.

For bedriftsinterne kurs eller for bedrifter som sender flere deltagere vil egne priser kunne gis.