Skreddersydde kurs


Bakgrunn

Xafe AS har personell med solid erfaring innen HMS, risikoanalyser og risikostyring, teknisk sikkerhet, barrierestyring, beredskapsplanlegging og beredskapsanalyser, arbeidsmiljø og ytre miljø.

Denne erfaringen er tilegnet gjennom arbeid og prosjekter hos og for kunder innen olje- og gass, onshore industri, serviceselskaper og retail virksomhet.

Gjennom deltagelse i alle faser fra tidlig planlegging gjennom operasjonsfaser til nedstenging og fjerning har vi god kjennskap til hvordan ulike bedrifter har ulike behov til ulike tider i deres livssyklus.

Med utgangspunkt i kundens situasjon kan Xafe bidra til kompetanseheving for kundens personell innen de fagområder der Xafe AS besitter ekspertise.

Kursinnhold

Med utgangspunkt i de behov som kunden skisserer kan Xafe skreddersy kurspakker som dekker ett eller flere fagområder med kundens organisasjon i fokus. Fremfor generiske beskrivelser av organisasjoner og operasjoner kan kurset relateres til kundens spesifikke anlegg og aktiviteter og en kan vektlegge kundens egne krav dersom disse overgår regelverkskravene.

Følgende temaer kan dekkes:

 • HMS-kurs for ledere
 • Kjemiske farer, behandling, oppbevaring og transport
 • Sikkerhet på byggeplass
 • Personlig verneutstyr, hva, hvordan og hvorfor
 • Risikoforståelse
 • Risikoanalyser, hva/hvorfor/når
 • Risikostyring, introduksjon for ledere
 • Risikooppfatning
 • Storulykker og risikoreduksjon
 • SIL (Safety Integrity Level) for utstyrsleverandører
 • Barrieresystemer og barrierefilosofi

 

Alle emnene kan dekkes enkeltvis, eller kurs kan inkludere flere emner basert på kundens ønsker.

 

Krav til forkunnskaper

Som regel ingen.

For mer avanserte kurs vil behov for forkunnskaper eller grunnleggende forståelse kunne avklares på forhånd evt. inkluderes i kurset.

Stedbeskrivelse

Standard kurs avholdes i våre lokaler på Forus. Bedriftsinterne eller tilpassede kurs kan også avholdes i kundens lokaler eller på annet egnet sted etter kundens ønske.

Varighet

Fra 2 timer til flere dager.

Innlevering

Ingen.

Målgruppe

Alle bedriftens ansatte og ledelse.

Pris

Tilbud gis på forespørsel. Avhengig av:

 • Mengde påkrevd forarbeid
 • Evt. utabeiding av kursmateriell
 • Antall kursgjennomføringer
 • Kurssted
 • Behov for forpleining organisert av Xafe
 • Reisebehov