Karriere


I Love My Job

Xafe består i dag av personell med en kombinasjon av relevant akademisk bakgrunn og erfaring fra arbeid innen HMS, kvalitet, teknisk sikkerhet eller risiko og som i tillegg har et sterkt ønske om å bidra til at våre kunder oppnår bedre resultater innen de samme områdene.

Gjennom dedikert opplæring, interne og eksterne kurs, videreutdanning og deltagelse i prosjekt, sikrer vi at våre ansatte har oppdatert kunnskap og erfaring som er relevant for de oppgaver de skal utføre.

Xafe setter komfort og sikkerhet høyt også for våre ansatte, noe vi viser ved å velge riktige ansatte til å utføre de ulike prosjektene. Dette sikrer kvaliteten i det vi leverer samtidig som våre ansatte er komfortable med oppgavene.

Xafe har for øyeblikket følgende behov:

Ingeniører, Teknisk sikkerhet og Risikostyring