Beredskap


pages-beredskapXafe har lang erfaring med beredskapsplanlegging fra ulike prosjekter / organisasjoner og kan levere skreddersydde studier for å sikre at både anlegg og organisasjoner er klare til å håndtere krisesituasjoner og dermed redusere konsekvensene av en hendelse.

Xafe kan bistå alle ledd innenfor beredskap med assistanse og leveranser knyttet til deres behov. Typiske tjenester er:

  • Identifikasjon av trusler og potensielle hendelser
  • Beredskapsfilosofier og strategier
  • Beredskapanalyser og måling av effektivitet
  • Beredskapsplaner og prosedyrer
  • Styringssystemer for beredskapsorganisasjoner