Revisjon


I små og mellomstore verksomheter finnes det gjerne ikke egne kvalitetsrevisorer. Da kan det svare seg å leie inn denne ressursen når en får melding om at en står overfor en revisjon fra kunden eller myndighetene.

Her kan Xafe sine ansatte (sertifiserte revisjonsledere) bidra med alle typer revisjoner, det kan være alt fra interne, eksterne til myndighetsrevisjoner.

Revisjon

 • HMS revisjon (intern og ekstern revisjon)
 • Kvalitetsrevisjon (ISO standard)
 • Leverandørevaluering/ godkjenning
 • Inspeksjoner
 • Revisjon av prosjekter, produkter, prosesser og oppfølging av kontrakter
 • GAP analyser

Xafe reviderer i henhold til blant annet:

 • HMS/ Internkontrollforskriften
 • Arbeidsmiljøloven
 • ISO 9001:2015  (Ledelsessystemer for kvalitet)
 • ISO 14001/2015 (Ledelsessystemer for miljø)
 • ISO 45001:2018 (Ledelsessystemer for arbeidsmiljø)
 • ISO 31000:2018 (Risikostyring)
 • Norsok S-001:2018 (Teknisk sikkerhet)
 • Norsok S-002 (Arbeidsmiljø)
 • Norsok S-003:2017 (Environmental care)
 • Norsok S-006:2018 (HMS evaluering av leverandører)
 • Norsok Z-013 8 (Risiko og beredskapsvurdering)