Kvalitet


Xafe ønsker å være med å styrke alle typer bedrifter innenfor Kvalitet, slik at de blir enda mer konkurransedyktige i dagens tøffe marked. De fleste store aktørene krever at leverandører/underleverandører er sertifiserte i henhold til ulike ISO standarder, eller at de jobber i henhold til disse.

Vårt team har som mål å heve kvaliteten, forbedre levering og sørge for at våre kunder sitter igjen med en enda bedre bunnlinje.

Xafe kan bidra med en kvalitetsrådgiver/ kvalitetsleder (sertifisert QLA-899) i en kort eller lengre periode. 

 • Etablere, implementere og vedlikeholde Kvalitets styringssystem / dokumentasjon 
 • Identifisere og implementere kvalitetsmål og politikk
 • Bistå ved ledelsens gjennomgåelse (forberede og gjennomføre)
 • Kontroll med registreringer av resultater 
 • Leverandørevaluering/ godkjenning
 • Kvalitetskontroll i prosjekt
 • GAP analyser
 • Trendanalyser
 • Kunderundersøkelser
 • Avvvikshåndtering, implementere og vedlikeholde avviksbehandling
 • Kontinuerlig forbedring
 • Interne, eksterne og myndighetsrevisjoner
Xafe jobber i henhold til:
 • ISO 9001:2015  (Ledelsessystemer for kvalitet)
 • ISO 14001/2015 (Ledelsessystemer for miljø)
 • ISO 45001:2018 (Ledelsessystemer for arbeidsmiljø)
 • ISO 31000:2018 (Risikostyring)
 • Norsok S-001:2018 (Teknisk sikkerhet)
 • Norsok S-002 (Arbeidsmiljø)
 • Norsok S-003:2017 (Environmental care)
 • Norsok S-006:2018 (HMS evaluering av leverandører)
 • Norsok Z-013 (Risiko og beredskapsvurdering)
 • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)