HMS for ledere


Bakgrunn

Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at arbeidsgivere skal kunne dokumentere opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Plikten er personlig og kan ikke delegeres og gjennomgått opplæring skal kunne dokumenteres skriftlig.

Formålet med kurset er å gjøre bedriftens ledere bedre i stand til å jobbe proaktivt for å forhindre at bedriften utsettes for store kostnader knyttet til belastningslidelser, yrkesskader, konflikter og høyt sykefravær som følge av dårlig fysisk og/eller psykososialt arbeidsmiljø.

Kursinnhold

Dette kurset tilfredsstiller arbeidstilsynets krav til innhold, og gir en innføring i hva HMS-arbeidet omfatter og hvordan dette kan gjennomføres og organiseres i bedriften. Kursbevis utstedt etter gjennomført kurs oppfyller kravet til skriftlig dokumentasjon.

Opplæringen skal gi arbeidsgiver:

 • Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur.
 • Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter.
 • Kjennskap til arbeidsmiljølovens bestemmelser og dens forskrifter som har særlig betydning for egen virksomhet og bransje.
 • Kunnskap om:
  • Arbeidsgivers plikter.
  • Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning.
  • Verneombudets funksjon og oppgaver.
  • Arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver.
  • Bedriftshelsetjenestens funksjon.

Følgende tema blir bl.a. gjennomgått:

 • Innføring i Arbeidsmiljøloven, HMS-forskriften og andre aktuelle forskrifter
 • Systematisk HMS-arbeid, leders ansvar og plikt til å bygge opp, innføre og vedlikeholde HMS-systemer
 • Risikovurderinger og internkontroll
 • Roller og oppgaver innen HMS-arbeidet for ledere, verneombud, medlemmer av AMU.
 • Krav til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet
 • Fokus på et godt arbeidsmiljø for alle
 • Hvordan bygge opp, innføre og vedlikeholde HMS system på arbeidsplassen

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Stedsbeskrivelse

Standard kurs avholdes i våre lokaler på Forus. Bedriftsinterne eller tilpassede kurs kan også avholdes i kundens lokaler eller på annet egnet sted etter kundens ønske.

Varighet

6 timer, normalt fra kl. 09.00-15.00

Kan også gjennomføres på ettermiddag kveld ved behov. Ta kontakt dersom dette er av interesse.

Innlevering

Ingen.

Målgruppe

Bedriftens ledelse.

Pris

2.490,- per deltager på standard kurs.

Inkluderer lunsj.

For bedriftsinterne kurs eller for bedrifter som sender flere deltagere vil egne priser kunne gis.