Møteledelse


pages-arbeidsmoteMøteledelse handler ikke bare om å lede et møte. I Xafe inkluderer møteledelse oppgaver både før og etter. Å sikre at alle deltagere har fått mulighet til å forberede seg, at møtet foregår strukturert og fokuserer på temaet og at rapportering fra møtet er presist, komplett og i henhold til kundens spesifikasjoner anses som en naturlig del i dette arbeidet.

Gjennom erfaring som lærere, forelesere og som møteledere i utallige ulike arbeidsmøter har Xafe tilegnet seg mulighet til å lede arbeidsmøter av ulik art og samtidig tilpasse disse til kundens behov.

Selv om ethvert arbeidsmøte anses som unikt i forhold til tema, deltagere og metodikk, vil mange anta samme form som standariserte metoder slik som:

  • Fareidentifikasjon (HAZID)
  • Risiko- og sårbarhetsanalyser
  • Fareidentifikasjon  og risikovurdering (HIRA)
  • Faremomenter knyttet til gjennomføring av aktivitet (HAZOP)
  • HMS designgjennomgang
  • Samtidige operasjoner (SIMOPS)
  • Trygging av operasjoner/gjennomføring (SAFOP/SAFEOP)
  • Fareidentifikasjon ifm konstruksjonsaktiviteter (HAZCON)
  • Pålitelighetsgjennomganger