Programvare


pages-programvareFlere av studiene Xafe gjennomfører krever bruk av spesialisert software eller datamodeller. For flere av de typiske leveransene våre har vi i tillegg utviklet egne applikasjoner som sikrer kvalitet og reduserer arbeidsomfanget.

Xafe har stor erfaring med å kjøre ventilasjon, sprednings og eksplosjonssimuleringer ved bruk av dedikerte spesialprogrammer.

For generelle kalkulasjoner og rapportering bruker vi Microsoft Office. Denne programpakken bruker vi også til mer avanserte kalkulasjoner og simuleringer, hvor vi har etablert flere spesialapplikasjoner ved hjelp av VBA (Visual Basic Application).