Arbeidsmiljø


pages-arbeidsmiljoInnenfor arbeidsmiljø har Xafe spesialister både på tekniske innretninger / apparater og fysioterapeut. Ved å kombinere forståelsen for hvordan kroppen fungerer med kunnskapen om teknisk design kan man ofte med små endringer og bedre informasjon redusere belastninger som kan medføre enten akutte problemer eller langtidsskader.

 

Xafe har erfaring fra en mengde prosjekter og arbeidsplasser der følgende arbeidsoppgaver har vært utført:

Studier og leveranser

 • Konsekvensanalyse av arbeidsmiljø i konseptfasen (WEIA)
 • Vindavkjølingsindeks (WCI)
 • Områdeskjema for arbeidsmiljø, WEAC (kartlegging, oppdatering av eksisterende WEAC)
 • Mindre arbeidsmiljøstudier
  • Arbeidsmiljøanalyser
  • Design gjennomganger
  • Helserisikovurderinger
  • Grov jobbsikkerhetsanalyse

Inspeksjoner på arbeidsplass

 • Oppfølging av utstyr/leverandørpakker for å sikre samsvar med etablerte arbeidsmiljødesignkrav gjennom prosjektperioden
 • Utarbeide avviksforslag eller forslag til tiltak for etablerte avvik
 • Lysmålinger og evaluering
 • Støymålinger og evaluering
 • Styring av kjemikalier

Ergonomistudier/forebygging av muskel- og skjelettslitasjer og skaderpages-ergonomi-arbeidsmiljo

 • Planløsning
 • Atkomst og fysiske klaringer for utførelse av oppgaver
 • Plassering av utstyr for arbeidsoppgaver (instrumentpaneler, betjeningsorganer, manuelt betjente ventiler osv.)
 • Oversiktlighet
 • Gjentakende bevegelser
 • Løfte- og transporthjelpemidler
 • Manuell håndtering
 • Stillesittende arbeid

Psykososialt arbeidsmiljø

 • Kartlegging av problemstillinger
 • Rådgivning i forhold til forebygging
 • Organisasjonskultur