Intro


Xafe er et selskap som fokuserer på reduksjon i risiko og kontinuerlig forbedring av HMS, kvalitet og sikkerhet hos vår kunder gjennom ulike tjenester og prosesser.

Med erfaring som spenner fra detaljhandel, kommunale helsetjenester og bygg & anlegg til offshore ingeniørtjenester og drift, har Xafe vist at vi kan bistå kunder innenfor alle segmenter. Vårt team kan bistå kundene i arbeidet knyttet til oppfyllelse av regelverkskrav, risikoreduksjon og forbedring av HMS, kvalitet og arbeidsmiljø.