Systemutvikling


Ved å kombinere vår erfaring fra fagområdene risiko og HMS og kunnskap om våre kunders arbeidsprosesser med solid programmeringskompetanse har Xafe levert skreddersydde applikasjoner til våre kunder for å forenkle arbeidet deres.

 

pages-system-developmentHer er noen eksempler på applikasjoner utviklet av Xafe:

 • Verktøy for beslutninger knyttet til transport av eksplosiver
 • Interaktiv informasjonsvideo knyttet til en offshorehendelse (i samarbeid med Mintra)
 • Verktøy for kontroll med samtidige operasjoner
 • Risiko og sårbarhetsanalyser satt i system
 • Verktøy for risikostyring (prosjektnivå og selskapsnivå)
 • Risikostyring
 • Kontroll med farlige operasjoner
 • Arbeidsmiljøkartlegging (WEAK)
 • Prosjektstyring
 • Timelisteverktøy
 • Reiseregninger
 • Fakturering
 • Domeneoversikt for IT-administratorer

Alle leveranser skreddersys våre kunders behov.