Kunder


Den store variasjonen i kunnskap og erfaring gjør det mulig for Xafe å levere tjenester til alle bransjer i samfunnet. Ved å lære kundens kjernevirksomhet å kjenne vil Xafe kunne bidra til å redusere både risiko og kostnader gjennom ulike leveranser.

Typiske kunder:pages-kunder

 • Utstyrsleverandører
 • Skole
 • Barnehage
 • Butikk
 • IT-konsulenter
 • Snekkere
 • Bygningsvirksomhet
 • Medisin
 • Jernbane
 • Vei & tunell
 • Arealplanlegging
 • Feltutvikling
 • Onshore og offshore
 • Olje og gass operatører
 • Engineeringselskaper
 • Boring og subsea
 • Marine operasjoner
 • Verft