Ansatte


Xafe består av en allsidig gruppe av individer med forskjellig bakgrunn og arbeidserfaring.

Xafe har ansatte som kan dekke HMS, sikkerhet og risikoaspekter innenfor både onshore- og offshoreindustri.

pages-ansatte-2For best å kunne tilby profesjonell assistanse på alle områder til våre klienter, legger Xafe stor vekt på arbeidserfaringen til hver av de ansatte i tillegg til den akademiske bakgrunnen.

Ingeniørene i Xafe har alle en mastergrad innenfor ulike retninger (offshore sikkerhet og risiko, pålitelighet, brann, ytre miljø, elektro, prosess og kjemi), og den profesjonelle tyngden er tilegnet gjennom arbeid i flere forskjellige type prosjekter innenfor HMS styring, risiko, teknisk sikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø.

I tillegg har vi fysioterapeut for å sikre best mulig forståelse av ergonomi og langsiktig yrkesrisiko.

Xafe har den store fordelen av å kunne tilby et unikt sammensatt team som kan bistå i å løse de forskjellige oppgavene vi blir møtt med.